• Polimery Inne Niż Zwykle - Polidimetylosiloksan (PDMS)

  04 maja 2022
  Związki krzemoorganiczne należą do związków metaloorganicznych ze względu na obecność w strukturze wiązania krzem – węgiel. Są one znane już od ponad 100 lat, lecz zainteresowanie nimi nadal rośnie, pomimo że można je otrzymać wyłącznie syntetycznie. Związki krzemoorganiczne można podzielić na związki małocząsteczkowe, oligomery i polimery, różniące się między sobą liczbą atomów krzemu w cząsteczce. W zależności od rodzaju atomu X polimery krzemoorganiczne można podzielić na: polisilany (X = Si), polikarbosilany (X = C), polisiloksany (X = O), polisilazany (X = NH lub NR – grupa węglowodorowa), poliborosilany (X = B) oraz polisilikokarbodiimidy (X = N=C=N). Istotnym jest, że zmieniając podstawniki przy atomach krzemu można modyfikować i regulować stabilność chemiczną, termiczną, wpływać na rozpuszczalność polimeru oraz jego właściwości elektryczne czy optyczne.
  Czytaj więcej
 • Grupa Azoty Puławy Wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

  26 kwietnia 2022
  Grupa Azoty Puławy została laureatem drugiej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowanego przez Grupę PTWP. Ranking stanowi zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce 25 kwietnia 2022 roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyróżnienie w imieniu Grupy Azoty odebrał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Wyboru liderów Rankingu dokonała Rada kampanii "Zielony indeks" złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie.
  Czytaj więcej
 • Zbieram i Segreguje - Grupa Azoty Edukuje i Promuje Właściwe Postawy

  22 kwietnia 2022
  Wspólna akcja Grupy Azoty i Rady Osiedla Mościce z okazji Światowego Dnia Ziemi mająca na celu edukację i promowanie właściwych postaw
  Czytaj więcej
 • Nowa Technika Upcyklingu PET

  19 kwietnia 2022
  Zespół kierowany przez Northwestern University stworzył podstawę dla techniki wzmacniania działania enzymu rozkładającego poliestry PET — tworzywa w dużej mierze używanego do produkcji butelek po napojach i niedrogich ubrań — na jego podstawowe części. Metoda ta może pomóc inżynierom w opracowaniu rozwiązań do usuwania „mikrodrobin plastiku” z rzek i oceanów.
  Czytaj więcej
 • Nowa Technologia Analizy Struktur Wielomateriałowych

  12 kwietnia 2022
  Firma Toray Industries opracowała nową technologię analizy struktur wielomateriałowych, na którą składa się zarówno taśma UD (jednokierunkowa taśma wzmocniona ciągłym włóknem), jak i materiały do formowania wtryskowego. Ten przełom umożliwia dokładniejsze przewidywanie właściwości części wykonanych z wielu materiałów i szybsze opracowywanie technologii oraz produkcji wysokowydajnych komponentów.
  Czytaj więcej
 • Wtryskiwanie TS - Tu Nie Ma Miejsca Na Pomyłkę

  05 kwietnia 2022
  Ogólna charakterystyka procesu wtryskiwania pokazuje, że nie jest to proces prosty choć na pozór tak wygląda a miejsc, gdzie można zrobić błąd jest wiele na każdym jego etapie od przygotowania produkcji a na magazynowaniu wyrobów gotowych skończywszy.
  Czytaj więcej
 • Antybakteryjne Opakowania Oparte Na Skrzydłach Owadów

  05 kwietnia 2022
  Naukowcy opracowują antybakteryjne opakowania do żywności oparte na nanofilarach owadów. Zainspirowani zabijającymi bakterie skrzydłami owadów, takich jak cykady, naukowcy opracowali naturalną antybakteryjną teksturę do stosowania na opakowaniach żywności, aby wydłużyć okres przydatności do spożycia i zmniejszyć ilość odpadów. Te badania istotnie przygotowują grunt do znacznego zmniejszenia ilości odpadów, zwłaszcza w eksporcie mięsa i nabiału, a także wydłużenia okresu przydatności do spożycia oraz poprawy jakości, bezpieczeństwa i integralności pakowanej żywności na skalę przemysłową.
  Czytaj więcej