• Uplastycznianie - Jak Przygotujesz Tak Wtryśniesz (cz.2)

  04 marca 2022
  Uplastycznianie to pierwszy etap procesu wtryskiwania, w którym wszystkie dozowane materiały muszą zostać uplastycznione do postaci umożliwiającej wypełnienie formy wtryskowej w fazie wtrysku. Aby to było możliwe konieczne jest uzyskanie odpowiedniej lepkości (płynności) tworzywa oraz homogeniczności (ujednorodnienia).
  Czytaj więcej
 • Globalny Rynek Poliolefin Termoplastycznych

  16 lutego 2022
  Szacuje się, że wielkość rynku termoplastycznych poliolefin (TPO) w 2021 r. wyniesie 4,5 mld USD, a do 2026 r. ma osiągnąć 6,2 mld USD, przy CAGR 6,4% w latach 2021–2026.
  Czytaj więcej
 • PepsiCo Na Drodze Zrównoważonego Rozwoju

  16 lutego 2022
  PepsiCo Europe ogłosiło, że ​​do 2030 r. planuje wyeliminować pierwotne tworzywa, których produkcja opiera się na paliwach kopalnych, we wszystkich swoich torebkach na chipsy. Będzie to dotyczyć marek, takich jak Walkers, Doritos i Lay's, i będzie realizowane z wykorzystaniem w opakowaniach tworzyw pochodzących w 100% z recyklingu lub materiałów odnawialnych.
  Czytaj więcej
 • Uplastycznianie - Jak Przygotujesz Tak Wtryśniesz (cz.1)

  08 lutego 2022
  Uplastycznianie to pierwszy etap procesu wtryskiwania, w którym wszystkie dozowane materiały muszą zostać uplastycznione do postaci umożliwiającej wypełnienie formy wtryskowej w fazie wtrysku. Aby to było możliwe konieczne jest uzyskanie odpowiedniej lepkości (płynności) tworzywa oraz homogeniczności (ujednorodnienia).
  Czytaj więcej
 • Europa Bliżej Zamknięcia Obiegu Surowców

  08 lutego 2022
  Z początkiem lutego Słowacja i Łotwa uruchomiły systemy kaucyjne w obrocie opakowaniami. Oba kraje podjęły decyzję o organizacji zbiórki jeszcze przed wprowadzeniem stosownych regulacji przez Unię Europejską. A ta mówi jasno: dosyć marnowania surowców i zaśmiecania środowiska naturalnego. W tym celu stawia na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.
  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

  08 lutego 2022
  Wdrożenie elementów gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) do krajowych przepisów prawnych –  Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) i unijna Dyrektywa SUP (ang. Single Use Plastics) – i wpływ zmian regulacyjnych na polski przemysł chemiczny były przedmiotem drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, które odbyło się 24 stycznia br. w formule online.
  Czytaj więcej
 • Kluczowe Aspekty Racjonalnego Wykorzystania Tworzyw Sztucznych

  26 stycznia 2022
  Mówiąc o tworzywach sztucznych jako jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów użytkowanych przez człowieka oraz o jego racjonalnym wykorzystaniu koniecznie trzeba się odnieść do wszystkich aspektów jego użytkowania. Na każdym etapie cyklu życia produktów z tworzyw sztucznych mamy do czynienia z korzystaniem z tego cudownego materiału albo jako z półproduktu, części stanowiącej finalny wyrób lub wyrobu finalnego, a po zakończeniu użytkowania po prostu odpadu. Należy również pamiętać, że odpady z tworzyw sztucznych powstają nie tylko po etapie użytkowania, ale również podczas produkcji w zakładach przemysłowych. Dlatego też racjonalne korzystanie z tworzyw sztucznych to problem, na który należy spojrzeć wielopłaszczyznowo.
  Czytaj więcej