T-27_NAT-8 (Copy).jpg [49.61 KB]

Alphalon®

Alphalon® to nazwa handlowa poliamidu 6 (PA6), tworzywa produkowanego w szerokim zakresie lepkości względnej. Stosowany jest m.in. do produkcji folii dla przemysłu opakowaniowego, monofilamentów i jako tworzywo konstrukcyjne dla przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego i artykułów gospodarstwa domowego. Oferujemy Alphalon®  o lepkości względnej (RV) w zakresie 2,4 - 4,0 w postaci granulatu w odmianie naturalnej.
Alphalon® 24Alphalon® 25 - odmiany o barwie naturalnej i niskiej lepkości, do wytwarzania granulatów modyfikowanych metodą kompoundowania.
Alphalon® 27 - odmiana o barwie naturalnej i średniej lepkości, do wytwarzania włókien dywanowych.
Alphalon® 27C i Alphalon® 27D - odmiany o barwie naturalnej i średniej lepkości, do wytwarzania granulatów modyfikowanych metodą kompoundowania.
Alphalon® 27LN - odmiana o barwie naturalnej i średniej lepkości, z dodatkiem antyadhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy, do wytwarzania detali metodą wtrysku.

 

T-27_NAT-2 (Copy).jpg [33.63 KB]
T-27_NAT-13 (Copy).jpg [53.68 KB]
Alphalon® 32 - odmiana o barwie naturalnej i średniej lepkości, do wytwarzania folii i monofilamentów.
Alphalon® 33 - odmiana o barwie naturalnej i średniej lepkości, do wytwarzania folii i monofilamentów.
Alphalon® 33L - odmiana o barwie naturalnej, średniej lepkości, z dodatkiem antyadhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali metodą wtrysku. 
Alphalon® 33LN/2F - odmiana o barwie naturalnej, średniej lepkości, z dodatkiem adhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie oraz z dodatkiem poprawiającym właściwości przetwórcze. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali metodą wtrysku.
Alphalon® 36 - odmiana o barwie naturalnej i wysokiej lepkości, do wytwarzania folii i monofilamentów.
Alphalon® 36L - odmiana o barwie naturalnej, wysokiej lepkości, z dodatkiem antyadhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali metodą wtrysku. 
Alphalon® 36LN/2F - odmiana o barwie naturalnej, wysokiej lepkości, z dodatkiem adhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie oraz z dodatkiem poprawiającym właściwości przetwórcze. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali metodą wtrysku.
T-27_NAT-3 (Copy).jpg [40.97 KB]
T-27_NAT-12 (Copy).jpg [44.51 KB]
Alphalon® 40 - odmiana o barwie naturalnej i wysokiej lepkości, do wytwarzania folii i monofilamentów.
Alphalon® 40L - odmiana o barwie naturalnej, wysokiej lepkości, z dodatkiem antyadhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali grubościennych metodą wtrysku. 
Alphalon® 40LN/2F - odmiana o barwie naturalnej, wysokiej lepkości, z dodatkiem adhezyjnym, ułatwiającym uwalnianie wyprasek z formy i wytłaczanie oraz z dodatkiem poprawiającym właściwości przetwórcze. Stosowany jest głównie do wytwarzania folii i monofilamentów oraz detali grubościnnych metodą wtrysku.
Alphalon® E40T - odmiana o barwie naturalnej, wysokiej lepkości i z dodatkiem termostabilizującym, do wytwarzania folii i monofilamentów.