shutterstock_1502090543.jpg [613.72 KB]

 

Nasze zobowiązanie

Będąc przedsiębiorstwem odpowiedzialnym, kreującym pozytywne zachowania w otoczeniu rynkowym widzimy potrzebę ciągłego doskonalenia również w ekologicznym podejściu do wykorzystania zasobów. W obszarze Biznesu Tworzywowego staramy się minimalizować wpływ na środowisko naturalne w procesie produkcji ale również współpracując z przetwórcami i angażując się w inicjatywy wspierające racjonalne wykorzystanie tworzyw na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Działalność produkcyjną prowadzimy w zgodzie z normami i wytycznymi Unii Europejskiej mogąc pochwalić się wieloma certyfikatami potwierdzającymi spełnienie założeń norm:

więcej

 

 

Redukcja śladu węglowego

Myśląc globalnie nie zapominamy o działaniu lokalnym. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie zmniejszamy emisję, ilość odpadów, zapotrzebowanie energetyczne w naszych procesach produkcyjnych równocześnie udoskonalając produkt oraz zachowując jego najwyższą jakość. Naszym celem i deklaracją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce do roku 2050.

Unowocześniliśmy technologię produkcji Poliamidu 6 z myślą o środowisku. W ostatnich latach z sukcesem wprowadziliśmy odmiany  Alphalonu®  o obniżonym śladzie węglowym o 30% w stosunku do produktu standardowego. 

więcej

shutterstock_1348804052.jpg [157.48 KB]
shutterstock_1429265792.jpg [272.45 KB]

 

Reduce, Reuse, Recycle

Ściśle współpracujemy z przetwórcami przystosowując receptury w celu ograniczenia energochłonności przetwórstwa. Wspólnie dobieramy tworzywo zgodnie z regułami ekoprojektowania i koncepcją Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Udoskonalając właściwości przetwórcze oraz funkcjonalność wyrobów i możliwość ich powtórnego przetworzenia wpływamy na wydłużenie życia produktu co polepsza jego profil ekologiczny i obniża ślad węglowy.

Prowadzimy działalność edukacyjną dotyczącą tworzyw sztucznych i właściwego z nimi postępowania na każdym etapie cyklu życia. W swoich działaniach już od wielu lat promujemy dobre praktyki i obalamy mity związane z tworzywami. 

więcej