T-27_NAT-8 (Copy).jpg [49.61 KB]

Alphalon®

Alphalon® to nazwa handlowa poliamidu 6 (PA6), tworzywa produkowanego w szerokim zakresie lepkości względnej. Stosowany jest m.in. do produkcji folii dla przemysłu opakowaniowego, monofilamentów i jako tworzywo konstrukcyjne dla przemysłu samochodowego, elektrotechnicznego i artykułów gospodarstwa domowego. Oferujemy Alphalon®  o lepkości względnej (RV) w zakresie 2,4 - 4,0 w postaci granulatu w odmianie naturalnej.
więcej

Tarnamid®

Tarnamid® (modyfikowany poliamid PA6) to wysokiej jakości termoplastyczne tworzywo konstrukcyjne z szeroką gamą zastosowań w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Podstawowymi zaletami poliamidu 6 są wysoka wytrzymałość mechaniczną, duża sztywność i stabilność termiczna. Modyfikacje wprowadzane poprzez proces kompoundowania polepszają wybrane właściwości dla poszczególnych gatunków zapewniając dobrą odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach, dobre właściwości ślizgowe, odporność na warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV, zwiększoną odporność na ogień i polepszenie własności przetwórczych.
więcej

T-27-MCS-5 (Copy).jpg [81.83 KB]
T-27-MCS-BK9005-6 (Copy).jpg [93.52 KB]

Tarnamid® A

Tarnamid® A  (modyfikowany poliamid PA 6.6) to gama modyfikowanych odmian tworzyw konstrukcyjnych w postaci granulatu, produkowanych na bazie poliamidu 6.6, przeznaczonych do wytwarzania wyrobów metodą wtryskiwania. Tworzywo to posiada wysoka odporność cieplną, wytrzymałość mechaniczną i sztywność oraz doskonałe właściwości przetwórcze.
więcej

Tarnodur A

Tarnodur A (modyfikowany PBT) to gama modyfikowanych odmian tworzyw konstrukcyjnych, produkowanych na bazie termoplastycznych poliestrów – politereftalanu butylu (PBT). Jego główne cechy to wysoka odporność cieplna, wytrzymałość mechaniczna i sztywność, doskonałe właściwości dielektryczne, niska chłonność wilgoci, wysoka stabilność wymiarowa, doskonałe właściwości przetwórcze.
więcej

T-400-YL-2 (Copy).jpg [97.38 KB]
T-27-MCS-BK9005-7 (Copy).jpg [75.70 KB]

Tarnoprop C i H

Tarnoprop C i H (modyfikowany PPC i modyfikowany PPH) to gama modyfikowanych odmian tworzyw, produkowanych na bazie kopolimerów i homopolimerów propylenu. Jego główne cechy to niski ciężar właściwy, wysoka odporność cieplna, wytrzymałość mechaniczna i sztywność, stabilność wymiarowa, możliwość spawania i zgrzewania, brak właściwości higroskopijnych, doskonałe właściwości przetwórcze.
więcej

Dbając o zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta, Grupa Azoty zapewnia pomoc w doborze tworzywa, wsparcie laboratoryjne i fachowe doradztwo dla odbiorców tworzyw sztucznych.