• Tworzywa Krystaliczne i Amorficzne – Różnice i Właściwości

  26 lipca 2021
  Poznanie i znajomość właściwości materiału jest podstawą zrozumienia problemów jakie mogą pojawić się podczas przetwarzania niezależnie czy są to metale, polimery, szkło czy drewno. Dlaczego informacja o tym jakie tworzywo chcemy przetwarzać jest taka ważna? Ponieważ oprócz wielu różnic wynikających z zjawisk jakie zachodzą w tych materiałach podczas ich przetwórstwa, ale i użytkowania, mamy do czynienia z znacząco różnym skurczem tych materiałów.
  Czytaj więcej
 • Tarnamid® – linia produktów do wyrobów o wysokiej estetyce powierzchni

  23 lipca 2021
  Estetyka, stabilność i różnorodność to powody, dla których przemysł a w szczególności producenci detali użytkowych wybierają tworzywa sztuczne jako materiał dający duże możliwości projektowe. Doskonały wygląd powierzchni połączony z wysoką wytrzymałością mechaniczną widocznych elementów łączy ze sobą Tarnamid® do wyrobów o wysokiej estetyce powierzchni.
  Czytaj więcej
 • Przepisy Dyrektywy SUP Nie Wchodzą w Życie 3 Lipca!

  02 lipca 2021
  Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych), od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie. Dokładna data wejścia w życie tych unormowań (za stworzenie których odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska) na dzisiaj nie jest znana. Przywołane regulacje to jedynie unijne przepisy, póki co niezaimplementowane na polski grunt prawny. 
  Czytaj więcej
 • Grupa Azoty Na Rynku Tworzyw Biodegradowalnych

  11 maja 2021
  Grupa Azoty S.A. uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych 300 ton na rok. Jednocześnie spółka podpisała umowy o nawiązaniu współpracy z firmą Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, a także list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi. Podpisanie dokumentów, potwierdzających wysoki potencjał biznesowy wprowadzonego rozwiązania, odbyło się 11 maja w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty w Tarnowie.
  Czytaj więcej
 • Materiały antybakteryjne od Grupy Azoty, czyli większe bezpieczeństwo na co dzień

  16 lutego 2021
  W ostatnim czasie coraz częściej zwracamy uwagę, że tworzywa, oprócz przydatności i wygody w codziennym życiu, zapewniają nam przede wszystkim bezpieczeństwo. Sprzęt ochronny wykonany w znakomitej większości właśnie z tworzyw, folii i włókien sztucznych poprawia higienę i umożliwia efektywną walkę z niepożądanymi bakteriami. Opracowany w Grupie Azoty Tarnamid MB AMB to koncentrat antybakteryjny z dodatkiem srebra, którego bazowym tworzywem jest poliamid 6 produkowany przez spółkę. Zastosowanie Tarnamidu MB AMB, jako dodatku do tworzyw, powoduje, że wyroby uzyskują właściwości antybakteryjne, jednocześnie nie tracąc swoich dotychczasowych parametrów.
  Czytaj więcej
 • Uruchomienie Nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

  18 grudnia 2019
  18 grudnia 2019 w Tarnowie Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. działająca w ramach Segmentu Biznesowego Tworzyw Grupa Azoty uruchomiła Nową Wytwórnie Tworzyw Modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie. Partnerem biznesowym i technologicznym projektu jest niemiecka firma Akro Plastic GmbH. Wytwórnia powstała w ciągu zaledwie 1,5 roku w oparciu o najnowsze technologię i urządzenia, a budżet inwestycji wyniósł 100 mln zł.
  Czytaj więcej
 • Grupa Azoty S.A. Otrzymała List Gratulacyjny i Puchar Lidera Polskiego Eksportu

  25 lipca 2017
  Grupa Azoty S.A. otrzymała List Gratulacyjny i Puchar Lidera Polskiego Eksportu przyznawane przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.
  Czytaj więcej